classics.

2007/12/11 Tueflickr

最近のカバンの中身

 • 財布
 • メモ帳
 • 筆記用具
 • 電子辞書
 • SH6WB04A
 • SH6WB04A用大容量バッテリ
 • HD20GA7
 • USBWebカメラ
 • USBハブ
 • バッテリ(主にアドエス用)
 • カードリーダ
 • マウス
 • D01HW
 • 各種ケーブル
 • 方位磁針
 • ハンカチ
 • ポケットティッシュ

かなり健全ですね

Trackbacks

Comments

Comment form